Kto sme

Viac ako 37 rokov skúseností

BNI je celosvetová networkingová organizácia #1, ktorá podporuje podnikateľov už 35 rokov. Členovia skupiny sú súčasťou komunity na vysokej podnikateľskej úrovni, ktorí sa inšpirujú, navzájom si pomáhajú a realizujú a sprostredkovávajú predaj pre ostatných členov. Skupina neprijme žiadneho ďalšieho člena z toho istého odvetvia.

Naša vízia

Našou víziou je zmeniť slovenský obchodný svet, aby sme vytvorili pozitívnejšie, profesionálnejšie a kooperatívnejšie podnikateľské prostredie v duchu filozofie „Kto dáva, vyhráva!®”. Organizácia BNI na Slovensku združuje úspešných majiteľov a riaditeľov firiem, ktorým naozaj leží na srdci prosperita svojho podniku. Ich cieľom je nielen získať podporu pre nimi zastupovanú spoločnosť, ale aj prispieť k rozvoju a rastu organizácie BNI.

Naša misia

Našou misiou je z roka na rok zvyšovať počet členov, ktorí si vzájomne pomáhajú a pomocou networkingu a bez provízií dosahujú vynikajúce výsledky, ktoré môžu hrdo prezentovať v slovenskom obchodnom živote. Budujeme rozsiahle a dobre fungujúce spoločenstvo podnikateľov zamerané na úspech, kde členovia nadväzujú obchodné vzťahy na najvyššej kvalitatívnej úrovni na základe skutočného dopytu.

Hodnoty

  • Filozofia „Kto dáva, vyhráva!(R)” v každom aspekte našej činnosti
  • Sústavné budovanie kvalitných vzťahov
  • Školenia a vzdelávacie aktivity resp. celoživotné vzdelávanie
  • Tradície a inovácie
  • Pozitívny prístup
  • Uznanie
  • Zodpovednosť